Գործնական աշխատանք

1. Մի երեկո էլ’ սովորական ժամին, պատանի երաժիշտը, ապարանքի բարձր պատուհանի տակ կանգնած, իզուր աշխատում էր իր դյութական հնչյուններով դուրս կանչել հավերժահարսին: 2. Պատուհանը փակ էր: 3.Պատանի արտիստը, սակայն, չէր հուսահատվում, ջութակր մերթ կանչում էր հրամայաբար, մերթ խնդրում աղերսագին, մերթ խոսում լալագին, մերթ հառաչում ու լալիս հուսահատորեն:4. Պատուհանը միշտ փակ էր: Այնուհետև, երբ ջութակն իր […]

Ավետիք Իսահակյան-Արարտին ծեր կատարին

Արարատի ծեր կատարինԴար է եկել, վայրկյանի պես,Ու անցել: Անհուն թվով կայծակներիՍուրն է բեկվել ադամանդին,Ու անցել: Մահախուճապ սերունդներիԱչքն է դիպել լույս գագաթին,Ու անցել: Հերթը հիմա քոնն է մի պահ.Դու էլ նայիր սեգ ճակատին,Ու անցիր…

Բաղատրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը

Գործնական աշխատանք Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ մեծատառերը թողնելով ըստ անհրաժեշտության։1. ՓՈՔՐ ԾԱՌ Է ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՆՇԵՆԻՆ. ՀԱԶԻՎ ՀԱՍՆՈՒՄ Է 4-8 Մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ, 10-40 ՍՄ ԲՆԻ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ։ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԵՏ ՆՇԵՆԻՆ ՆԱ ԲԱՐՁՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ Է։ ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԳԵՂԵՑԻԿ Է ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԸ, ԵՐԲ ԾԱՌԸ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ԾԱԾԿՎՈՒՄ ԷՁՅՈՒՆԱՍՊԻՏԱԿ ԲՈՒՐՈՒՄՆԱՎԵՏ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՎ։ ՏԱՐԱԾՎԱԾ Է ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ, ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅՈՒՄ, ԻՐԱՆՈՒՄ,ԱՖՂԱՆՍՏԱՆՈՒՄ, ՓՈՔՐ ՍԻԱՅՈՒՄ։ […]

Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծություններ

Մի մրահոն աղջիկ տեսա Մի մրահոն աղջիկ տեսա Ռիալտոնի կամուրջին, Հորդ մազերը՝ գետ գիշերվան, ԵՎ հակինթներ՝ականջին: Աչքերը սեւ՝ արեւներ սեւ: Արեւների պես անշեջ, Գալարում էր մեջքը թեթեւ Ծաղկանման շալի մեջ: Աչքս դիպավ աչքի բոցին, ՈՒ գլուխս կախեցի. Ժպտաց ժպտով առեղկծվածի, Հավերժական կանանցի: Միամիտ չեմ՝ հավատամ քեզ. Տառապանքս փորձ ունի. – Մի մրահոն կույս էր քեզ […]

Գործնական աշխատանք

Շատ ու շատ դարեր առաջ սաղար-ախիտ անտառում հանդիպեցին ծառերի ար-ա կաղնին ու հավքերի ար-ա արծիվը: Շուրջը տարածած հզոր ճյուղերը՝ կանգնած էր կաղնին՝ ամբողջովին կանաչ, փար-ամ տերևներով զար-արված: Խրոտ ու երկնահու կաղնին իշխում էր բոլորի վրա՝ հաստաբեստ ճյուղերի հովանու տակ պահելով անտառի՝ իր համեմատությամբ գաթվացող բնակիչներին: Արծիվը՝ բարձրաբեր- քարակաների, լերկ լեռնագագաթների վեհապան տիրակալը, բացած հսկայական թևերը, […]

Անձնանիշ և իրանիշ գոյականներ

Այն գոյականները, որոնք մատնանշում են անձ, կոչվում են անձնանիշ գոյականներ, պատասխանում են ով, ովքեր հարցերին: Այն գոյականները, որոնք մատնանշում են առարկա և պատասխանում են ինչ, ինչեր հարցին, կոչվում են իրանիշ գոյականներ: Առաջադրանք: Իսահակյանի բանաստեղծություններից վերցնել երկու երեք բանաստեղծություններ առանձացնել անձնանիշ և իրանիշ գոյականները:

Առաւոտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ, արեգակն արդար, առ իս լոյս ծագեայ:Բխումն ի Հօրէ, բխեա ի հոգւույս, բան քեզ ի հաճոյս:Գանձդ ողորմութեան, գանձիդ ծածկելոյ, գտող զիս արա:Դուռն ողորմութեան, դավանողիս բաց, դասեցո վերնոցն:Երրեակ միութիւն, եղելոց խնամող և ինձ ողորմեա:Զարթիր, Տէր, յօգնել, զարթո ըզթմրեալս, զուարթնոց նմանիլ:Էդ հայր անսկիզբն, էակից որդի, է միշտ սուրբ հոգի:Ընկալ զիս գթած, ընկալ ողորմած, ընկալ մարդասէր:Թագաւոր փառաց, […]

Համանուն և հարանուն բառեր

1.Համանուն են այն բառերը, որոնք ձևով նույնն են, իմաստներով՝ տարբեր, օրինակ՝ տոն (ձայնաստիճան)- տոն (տոնախմբություն), հանդերձ (հագուստ)-հանդերձ (միասին), մարտ (կռիվ)-մարտ ( ամիս)։ 2.Հարանուն են այն բառերը, որոնք ձևով նման են, սակայն իմաստով տարբերեն։ Օրինակ՝ հրավեր-հրավերք, ցուցում-ցուցմունք, զգացում-զգացմունք,այգաբաց-այգեբաց։ Գործնական աշխատանք 1.Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։ 1. Նա երկու օր ավել աշխատեց։2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել։ ավել(սրփիչ),ավել(առավել)3. […]

Create your website at WordPress.com
Get started