Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անհատական ուսումնական պլան

սովորողի ինքնակրթությունը՝ ինչ է կարդում, գրում, լսում, դիտարկում, ուսումնասիրում՝ օգտագործելով իր ընկերների, ուսուցիչների բլոգները, մեդիագրադարանը, համացանցային և ֆիզիկական այլ աղբյուրներ։

Երկուշաբթի

Մաթեմատիկա — պատկերների մակերեսները

Հայոց լեզու — քննական թեստեր

Գրականություն —  Դպիր

Ֆիզիկա — Առարկայի պատկերի կառուցումը բարակ ոսպնյակում

Երեքշաբթի

Անգլերեն — Future Perfect.

Մաթեմատիկա — պատկերների մակերեսները

Չորեքշաբթի

Մաթեմատիկա — պատկերների մակերեսներ

Հայոց լեզու — քննական թեստեր

Պատմություն — «Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ

Գրականություն — Գրքի քննարկում

Հինգշաբթի

Անգլերեն — Future Perfect

Աշխարհագրություն — Արդյունաբերական ճյուղեր

Կենսաբանություն — Զատկական ծես

Պատմություն — «Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ

Ուրբաթ

Մաթեմատիկա — պատկերների մակերեսները

Գրականություն — Դպիր

Քիմիա -ինքնաստուգում

Անգլերեն — Future Perfect

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: